Mandal og Lister pyntegrøntlag
Sørlandsk pyntegrønt, det naturlege dekorasjonsmaterialet


 

 

Pyntegrønt omtalt andre stader

Utanom det du finn i adresselista, kan du finne nokså mykje om pyntegrønt rundt om i aviser og andre media. Nedanfor har eg lista opp ein del av det eg har funne. Alle lenkene virka då dei blei lagt ut, men av erfaring veit eg at særleg avisene har lett for å kutte ut lenker etter ei tid. Bli derfor ikkje skuffa om noen lenker er døde.

Veit du om andre omtaler som burde vore med, send meg ein e-post. Det same gjeld om du finn døde lenker.

Den første tida var det mykje eksperimentering og stor optimisme. Postordresal av juletre var eitt av eksperimenta. Dei tre avisutklippa nedanfor viser andre eksperiment.

  Kristtorn Om flysendinger i 1998 av kristtorn frå Sørlandet til Finmark.
  Kosmetikk Kosmetikk av granbar i 1998.
  Sypresslaget I 1999 blei det danna eit sypresslag som undergruppe av «Vestre Vest-Agder juletre- og pyntegrøntlag», som laget heitte den gongen.

 

Direkte lenker til avisene sine nettsider:

Pyntegrønt i tonnevis (Farsunds Avis). Lenka utgått.

Frisk juletreeksport (Forskning.no). Lenka utgått

Topping av juletre (Forskning.no). Lenka utgått

Import gir nye sykdommer. (Nationen). Lenka utgått.

Juletrenæring under utvikling. (Bondevennen febr. 2010). Lenka utgått.

Dobler juletreproduksjonen i Lyngdal. (Farsunds Avis 18.10.2011). Lenka utgått.


Kolbjørn
Sider opne for alle:
| Framsida | Småplukk | Stellreglar | Om laget | Om sidene | Produksjon | Blåkristtorn |
Juletreforsøk | Klimatilpassing | Fagdagen 2009 | Fagdagen 2010 | Fagdagen 2011 | Fagdagen 2014 | Fagdagen 2015 |
Fagdagen 2016 | Salgsboden | Adresser | Avisklipp | Tilbakemelding |

Nettansvarleg:  Kolbjørn StuestølLeiar ML pyntegøntlag:  Ragnar Skeie
Sist endra 2. august 2019
Nettside:  www.stuestoel.no