Mandal og Lister pyntegrøntlag
Sørlandsk pyntegrønt, det naturlege dekorasjonsmaterialet


 

 

 

Sypressen vekker interesse blant pyntegrøntprodusenter

I den senere tid har sypressen blitt et populært pyntegrøntprodukt. For å imøtekomme en stadig økende etterspørsel, har Vestre Vest-Agder juletre og pyntegrøntlag dannet en egen sypressgruppe.

Av Gro Reinertsen

10. 7. 1999

Selve stiftelsesmøtet fant sted på planteskolen i Lyngdal torsdag kveld. Magne Abrahamsen, som er leder for laget opplyser at interessen for sypress er stor blant pyntegrøntprodusenter, og at mange vurderer å satse på sypressproduksjon.
Selv om stiftelsesmøtet var forholdsvis sparsomt besøkt, har Abrahamsen en liste med 22 navn.

- Folk fra Sandnes til Mandal har meldt sin interesse, sier Abrahamsen, og mener at det fine været får ta skylden for at ikke flere møtte frem. Mange av de potensielle medlemmene er bønder, som har det ekstra travelt nå som varmen er kommet.
- Det som er det fine med sypressdyrkking, er at det meste arbeidet kan foregå på tider da det ikke er så travelt for den som driver kommersielt jordbruk, sier Abrahamsen videre.
Kolbjørn Stuestøl, Torbjørn Hellestøl og Magne Abrahamsen med sypresser, som anbefales til kransebinding

Binæring

Derfor har mange bønder begynt å avse areal til planting av juletrær og dekorasjonsmateriell, som en binæring. Abrahamsen opplyser at det er stor etterspørsel etter sypress, spesielt til kransebinding. Vestre Vest-Agder juletre- og pyntegrøntlag jobber i tett samarbeid med Mandal pyntegrøntlag, og alt lagene kan skaffe av sypress er solgt. Det er inngått avtale med bedrifter og produsenter om fast levering en gang i måneden.

- Slik trenden er i samfunnet, med store kjeder, er det viktig å ha et samarbeid mellom mange produsenter. Det skal veldig store mengder til. I vår region har vi også et glimrende utgangspunkt for transport. Vi kan benytte biler, båter, tog og fly. Dessuten har vi planteskolen, sier Abrahamsen.

Kristtorn

Han kan for øvrig fortelle om flybåren kristtorn til Nord-Norge, med tilbakemelding om to løse bær! Det er en egen undergruppe for kristtor-dyrkere innen Vestre Vest-Agder juletre- og pyntegrøntlag. Videre er det en juletregruppe og en lauvtregruppe. Kolbjørn Stuestøl er leder for sistnevnte gruppe, som ennå ikke er kommet riktig i gang. Denne gruppen har mange spennende ting på tapetet, med tanke på å tilby knivemner og materiale til treskjæring og dreiing. Dyrking av selje for salg av gåsunger hører også med.

Nå skal det jobbes for å få i gang både denne gruppen og sypressgruppen.

Vil hjelpe

Det stilles en rekke krav til sypresskvaliteten, både når det gjelder tetthet og stivhet. Torbjørn Hellestøl, som er avdelingsbestyrer ved Reiersøl og Lyngdal Planteskoler A/S vil gjøre sitt til å hjelpe kommende produsenter med å finne egnede sypresstyper. De som ser ut til å være mest aktuelle er Chamaecyparis lawsoniana og en som har tilleggsnavnet "Alumii".

Forøvrig viser det seg at halvparten av sypressmarkedet her i landet, drøye ett hundre tonn, dekkes av produsenter på sørøstlandet. Prisen som produsentene får, varierer etter slag og kvalitet - fra kr 7,20 til 49,50 pr. Kilo. For øvrig kommer de som slutter seg til sypressgruppen nærmest til dekket bord - i og med at man kan være sikker på å få levert det som dyrkes.

Langt igjen

Forøvrig brukes det årlig 500 tonn klippegrønt her i landet. Det vil si at hver nordmann bruker 0,1 kilo. Til sammenlilgning bruker danskene 2,5 kilo pr. Person, så det er langt igjen til vi kommer opp på det nivået. Likevel importeres det en god del klippegrønt fra Danmark. Det vil den nye sypressgruppen forsøke å minske.
- Vi har jo den fordelen at vi ligger i markedet - med kort vei til kundene, så kvaliteten blir meget bedre, mener Abrahamsen. Til høsten blir det nytt møte i sypressgruppen, som vil ha hele fylket som arbeidsområde.

 


(Henvisning fra framsida av Farsunds Avis:)

Vintergrønt i varmen

Disse karene tenker vintergrønt i sommervarmen. I den senere tid har sypressen blitt et populært pyntegrøntprodukt. For å imøtekomme en stadig økende etterspørsel, har Vestre Vest-Agder juletre- og pyntegrøntlag dannet en egen sypressgruppe.

Selve stiftelsesmøtet fant sted på planteskolen i Lyngdal torsdag kveld. Magne Abrahamsen, som er leder for laget, opplyser at interessen for sypress er stor blant pyntegrøntprodusenter, og at mange vurderer å satse på sypressproduksjon.

Sider opne for alle:
| Framsida | Småplukk | Stellreglar | Om laget | Om sidene | Produksjon | Blåkristtorn |
Juletreforsøk | Klimatilpassing | Fagdagen 2009 | Fagdagen 2010 | Fagdagen 2011 | Fagdagen 2014 | Fagdagen 2015 |
Fagdagen 2016 | Salgsboden | Adresser | Avisklipp | Tilbakemelding |

Nettansvarleg:  Kolbjørn StuestølLeiar ML pyntegøntlag:  Ragnar Skeie
Sist endra 2. august 2019
Nettside:  www.stuestoel.no