Mandal og Lister pyntegrøntlag
Sørlandsk pyntegrønt, det naturlege dekorasjonsmaterialet

 

Blåkristtorn

 

Blåkristtorn som dekorasjonsmateriale

Av Gunnleiv Kaddan blåkristtorn
Foto: Gunnleiv Kaddan

Litt historie

Kristtorn (Ilex) er en kulturhistorisk interessant vekst og ble i tidligere tider ansett som et hellig tre. Hos romerne ble kristtornbujetter brukt som gaver, som uttrykk for gode ønsker. I England mente de at kristtorn var et avskrekkende middel mot onde ånder. Navnet kristtorn kommer av en gammel tro om at Kristus tornekrone var bundet av kristtorn.

Arter

Av de 280 artene av kristtorn finnes det bare en viltvoksende art her hos oss på Agder, vanlig kristtorn (Ilex aquifolium). Kultivarene «Blue Prince» (hann) og «Blue Princess» (hunn) går under navnet Blå Ilex (blåkristtorn). Dette er en krysning mellom vår vanlige kristtorn og Ilex rugosa, en ekstremt herdig art som er viltvoksende i Japan og på Sakhalinøyene utenfor østkysten av Sibir. Krysningsarbeidet startet på 1950-tallet av Kathleen Meserve, som bodde på Long Island i USA. Det ble stilt strenge krav til avkommets egenskaper: hardførhet, stor bærproduksjon og sterkt tornete blader. Blåkristtorn har arvet vinterherdigheten til Ilex rugosa.

Biologi

Kristtorn er særbu; det vil si at det må være både hann- og hunnplanter for bestøvning. Med 10 % innblanding av hannplanter til bestøvning setter blåkristtorn mange bær alt fra ung alder. Bladformen er den samme som hos vanlig kristtorn, men størrelsen er noe mindre. Greiner og blader har purpur pigmentering, noe som gir planten mørk blågrønn farge. De spesieller blågrønne bladene og de glinsende røde fruktene gjør blåkristtorn svært verdifull som dekorasjonsmateriale. I tillegg er det et godt materiale å arbeide med, etter som piggene ikke stikker (de er myke).

«Blue Princess» er en kompakt, bred busk som blir opptil 3 m høy og 2,5 m bred. «Blue Prince» kan bli opptil 5 m høy og 3,5 m bred. Bladfargen er noe lysere grønn enn den hos «Blue Princess». Blåkristtorn er mer herdig (H3) enn vanlig kristtorn og kan derfor plantes utenom områdene som normalt anbefales for kristtornproduksjon (H2). Planten trives best i nærings- og humusrik jord, og krever veldrenerte forhold med god vanntilgang, De er skyggetålende, men bør ha full sol ved dyrking av dekorasjonsmateriale. For å sikre god gjenvekst, må det ikke fjernes mer enn 1/3 av planten ved høsting av greiner.

Produksjon av blåkristtorn i Ro

Blåkristtorn kom på markedet i 1970-årene. I 1992 fikk jeg tilsendt 10 stk. hunnplanter og 10 stk hannplanter fra Institutt for hagebruk på Ås, til dyrking og utprøving. Resultatet er bra, og disse morplantene har jef da bygget videre på, med stiklingsformering i drivhus.

Her på garden Ro har jeg to produksjonsfelt med blåkristtorn. Det ene feltet på skogsmark er tilplantet med 50 planter i 2005. Det andre feltet ligger på dyrket mark og er tilplantet med 250 planter i 2006. Begge feltene med 10 % hannplander. På fagdagene til høsten vil begge produksjonsfeltene bli besøkt. Fra våren 2010 vil jeg etter planen ha stiklingsformerte småplanter av «Blue Princess» og «Blue Prince» for salg til produsenter av dekorasjonsmateriale. Plantene produseres på brett med stor jordklump for å sikre jevn og sikker tilvekst.

Jeg har stor tro på produksjon av blåkristtorn som dekorasjonsmateriale, og det vil bli spennende å se hvordan markedet tar i mot denne sorten. Med lokalproduserte småplanter og arealer som egner seg svært godt til slik produksjon, skulle det meste ligge til rette for å prøve ut blåkristtornens muligheter.

(Pyntebaret februar/mars 2009)

Sider opne for alle:
| Framsida | Småplukk | Stellreglar | Om laget | Om sidene | Produksjon | Blåkristtorn |
Juletreforsøk | Klimatilpassing | Fagdagen 2009 | Fagdagen 2010 | Fagdagen 2011 | Fagdagen 2014 | Fagdagen 2015 |
Fagdagen 2016 | Salgsboden | Adresser | Avisklipp | Tilbakemelding |

Nettansvarleg:  Kolbjørn StuestølLeiar ML pyntegøntlag:  Ragnar Skeie
Sist endra 28. august 2016
Nettside:  www.stuestoel.no