Mandal og Lister pyntegrøntlag
Sørlandsk pyntegrønt, det naturlege dekorasjonsmaterialet

 
Dagen byrja i skodde, men denne letna etter kvart. Endte opp i strålande solskin. Heilt vindstille og passe varmt.

Fagdagane er obligatoriske for alle som skal lever bar og er medlem i Mandal og Lister pyntegrøntlag. Dette er for å sikra at mottakarane får same kvaliteten same kven som leverer. Fagdagen blir vekselvis arrangert i Mandalsregionen og Listerregionen. I år var dagen i vest, hos Oddvar Teistedal i Kvinesdal.

Velkomen
Leiar Ragnar Skeie til venstre, neste Oddvar Teistedal.

Etter at Ragnar Skeie, leiaren av laget, hadde ønskt oss velkomne, var vi på ein rundtur i skogen der vi fekk sjå ulike måtar å dyrka pyntegrønt på og fekk diskutere ulike fenomen, anten det nå var sjukdomar eller gode idear.

pyntegrøntskog
 

Oddvar har ein litt spesiell måte å dyrke pyntegrønt på. Han toppar trea i passeleg arbeidshøgde. (Studer bildet til venstre). Dette for å sleppe å klatre opp i tretoppane etter bar. Dette gjer også at han slepp problemet med kongler, som det i år er mykje av. Sjølvsagt blei denne metoden sterkt diskutert.

orientering ved Oddvar
Orientering om plantefelta.

 

 

Under markvandringa blei vi stadig orientert om dyrkingsmetodane og erfaringane både frå Oddvar og andre. Erfaringane frå denne gruppa er vel verd å høyre på. Det aller meste av kunnskap innan pyntegrønt er samla i denne gruppa.

Her blei alt frå dei store retningslinjene til små detaljar diskutert eller vurdert. Har dette baret den rette fargen? Er det tett nok? Er greinene dekkande? Vil kunden ha desse greinene? Korleis skal eg gjødsle for å få fram den beste fargen? Kjøper du pyntegrønt frå medlemmene i laget er du i alle fall garantert å få den kvaliteten du ønskjer, same kva krav du stiller. Normalt får du ikkje kjøpt direkte frå medlemmene, men på ein eller annan butikk som får varene sine frå Aurebekk gartneri eller Ligos, som medlemmene stort sett leverer til.

studerer barfargen
Er ikkje dette baret for gult?

Det blei også demonstrert korleis ein kan klippe for å få mest mogleg ut av ei grein. Krava er ulike for gravdekke og bukettar, dermed kan noko gå til gravdekke og noko til bukettar. Interessant også å vite korleis brukarane bruker baret. Same kva ein kallar bunten, så blir mykje delt opp og brukt i dekorasjonar. Det er altså ikkje råd å gøyme ei dårleg grein mellom dei gode greinene.

Dette året er det mykje kongler og hannblomst. Det blei ein del diskusjon om kor mykje av dette som kunne tolererast på bar av edelgran og sypress. Mottakarane av baret gav grei orientering om dette.

 

Som vanleg på desse møta, er det også god servering både av grillmat og skogskaffi. Pausen er eit viktig innslag. Då kan ein endeleg få prate litt fag med folk som veit kva du snakkar om. Har du spesielle problem, finn du alltid ein som kan hjelpe deg med å finne svaret.

studerer barfargen
Korleis skal denne greina klippast for best mogleg utbytte?
studerer barfargen
Kan denne brukast? I tilfelle nei, kvifor ikkje?
studerer barfargen
Slik brukar kransebindarane baret.
studerer barfargen
Er dei gule spissane genetisk betinga eller er det andre årsakar?
studerer barfargen
I sitt rette miljø.
studerer barfargen
Matpausen er viktig.
studerer barfargen
Etter maten passar det med skikkeleg skogskaffi.
studerer barfargen
 
studerer barfargen
Vegen til gards var godt merka.

Kjøper du bar som er produsert av eit medlem av pyntegrøntlaget kan du vere nokså sikker på at du får kvalitet. I tilegg til kontrollen kvar produsent gjer, blir baret også kontrollert av oppkjøparane. Skulle du likevel oppleve at varene ikkje held dei krava du set, er det enkelt å finne fram til produsenten og såleis endre på produksjonen slik at du får det baret du ønskjer. Lukke til med pyntinga.

 

 

Skillelinje

Om pyntegrøntlaget og sidene

For alle som driv med pyntegrønt i ei eller anna form, er det nesten nødvendig å også vere medlem i eit pyntegrøntlag. Etter kvart er det nok råd å hente ein god del kunnskap t.d. på Internett, men alle dei små detaljane er det stort sett bare andre produsentar som kan gi svar på. Dei lærerike samtalane får ein helst ute i plantefeltet. Mange av medlemmene i laget har drive med pyntegrønt i 30-40 år eller meir, og sit inne med store kunnskaper innan faget. Dessutan kjem det i slike situasjonar gjerne fram noen gode historier i tillegg.

Sidan desse sidene er opne for alle, har eg i denne reportasjen sløyfa ein del faglege opplysningar som bare er tilgjengelege for medlemmene i Mandal og Lister pyntegrøntlag. Eg håper du har forståing for det.

Innhaldet på denne sida står for mi rekning og treng ikkje vere pyntegrøntlaget si meining.


Kolbjørn

 

Sider opne for alle:
| Framsida | Småplukk | Stellreglar | Om laget | Om sidene | Produksjon | Blåkristtorn |
Juletreforsøk | Klimatilpassing | Fagdagen 2009 | Fagdagen 2010 | Fagdagen 2011 | Fagdagen 2014 | Fagdagen 2015 |
Fagdagen 2016 | Salgsboden | Adresser | Avisklipp | Tilbakemelding |

Nettansvarleg:  Kolbjørn StuestølLeiar ML pyntegøntlag:  Ragnar Skeie
Sist endra 10. september 2019
Nettside:  www.stuestoel.no