Mandal og Lister pyntegrøntlag
Sørlandsk pyntegrønt, det naturlege dekorasjonsmaterialet


 

 


Meny

- Kalkyler -

Diagramma viser inntektsutviklinga dersom vi planter edelgran, t.d. nobeledelgran,
eller sypress på eit bestemt, teoretisk, areal.
Tala er hypotetiske, men realistiske.
Første forsøk: 10 dekar. Andre forsøk: 1 dekar.

Reknearka blei utarbeidde på 1990-talet, men du kan jo laste dei ned og setje inn dine eigne tal og eventuelt justere formlane.

Diagramobjekt Klippegrønt. Inntekt dei første 25 åra

Diagram. Kalkulert areal

 

Dei viktigaste føresetnadene:

 
  • Plantefeltet er eit skogområde utan tidlegare vegar.
  • Timelønn: 100 kr.
  • Planteavstand: 1,8 m.
  • Salspris: 8,00 kr pr. kg.
 

Har du tilgang på Excel, Quattro Pro 7 eller program som kan lese desse formata, kan du laste ned reknearket og setje inn eigne data. Korleis blir kalkylane om du gjer alt arbeidet sjølv (timelønn = 0)? Kanskje du har vegar i feltet ditt, eller kanskje du vel å plante til eit gammalt beite?

Last ned reknearket i (gammalt) Excel-format eller i Open filformat (ca. 28 Kb)

 

Kolbjørn
Sider opne for alle:
| Framsida | Småplukk | Stellreglar | Om laget | Om sidene | Produksjon | Blåkristtorn |
Juletreforsøk | Klimatilpassing | Fagdagen 2009 | Fagdagen 2010 | Fagdagen 2011 | Fagdagen 2014 | Fagdagen 2015 |
Fagdagen 2016 | Salgsboden | Adresser | Avisklipp | Tilbakemelding |

Nettansvarleg:  Kolbjørn StuestølLeiar ML pyntegøntlag:  Ragnar Skeie
Sist endra 2. august 2019
Nettside:  www.stuestoel.no