Mandal og Lister pyntegrøntlag
Sørlandsk pyntegrønt, det naturlege dekorasjonsmaterialet

 

Teknisk om sidene

Når du har logga inn via «Innlogging» på menylista, får du tilgang til ein del sider berre for medlemmer. Førebels er alle sidene på denne nettstaden opne for alle. Når sidene blir stengt for andre, vil styret i laget informere medlemmene om når dette skjer og korleis du kan få brukarnamn og passord.

Sidene er koda ved hjelp av standard HTML-kode (4.01), PHP, stilark (CSS) og nokre få sekvensar i Javascript. Dei skal i teorien difor visast likt på alle kjende system, men det kan vi ikkje garantere. Dei er utprøvde på nyaste utgåvene av Firefox, Opera, Edge og Internet Explorer. Sidene fungerer også i Internet Explorer 6 og delvis i IE 5.

I standard nettlesar, også nyare Internet Eplorer, vil headingen og menyen ligge fast øvst på sida. I Internet Explorer 6 følgjer desse med oppover når du ruller sida. Sidan svært få bruker denne nettlesaren, har vi ikkje gjort noko forsøk på å rette opp denne feilen i IE 6. Det er jo ingen fornuftig grunn til å bruke ein så gammal nettlesar, men nokre firma trur denne er sikrare enn andre utgåver.

Sidene er laga med ei skjermoppløysing på 96 ppi, i begge retningar.


Kolbjørn
Sider opne for alle:
| Framsida | Småplukk | Stellreglar | Om laget | Om sidene | Produksjon | Blåkristtorn |
Juletreforsøk | Klimatilpassing | Fagdagen 2009 | Fagdagen 2010 | Fagdagen 2011 | Fagdagen 2014 | Fagdagen 2015 |
Fagdagen 2016 | Salgsboden | Adresser | Avisklipp | Tilbakemelding |

Nettansvarleg:  Kolbjørn StuestølLeiar ML pyntegøntlag:  Ragnar Skeie
Sist endra 2. august 2019
Nettside:  www.stuestoel.no